Minden kategória

Website feltételek

Kezdőlap > Webhely Általános Szerződési Feltételei

Website feltételek

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldalt. Kérjük, feltétlenül olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, mivel a weboldal használata azt jelenti, hogy Ön elfogadta az itt felsorolt ​​feltételeket.

A weboldalon található „mi”, „mi” stb. hivatkozások a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd.-re és bármely leányvállalatára vonatkoznak. A weboldalon található bármilyen hivatkozás erre a weboldalra vonatkozik minden olyan személyre, aki kapcsolatba lép ezzel a weboldallal és/vagy használja.

Weboldal adatvédelmi nyilatkozat Az erre a weboldalra továbbított minden személyes információra vagy információra a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. adatvédelmi szabályzata vonatkozik, a jelen weboldalon meghatározottak szerint.

Az információk helyessége, teljessége és időszerűsége Nem vállalunk felelősséget a weboldalon található információk helyességéért és teljességéért. Az ezen a weboldalon található anyagokra való támaszkodás saját felelősségére történik. Ön vállalja, hogy felelősséget vállal az ezen a weboldalon található információk és információk bármilyen változásáért.

Átvitel Minden nem személyes kommunikáció vagy anyag, amelyet Ön e-mailben vagy más módon továbbít a Webhelyre, beleértve az összes anyagot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy más hasonló tartalmat, nem minősül bizalmasnak és nem magánjellegűnek. Az Ön által a Webhelyre továbbított vagy közzétett tartalom a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. tulajdona, és bármilyen célra felhasználható, beleértve, de nem kizárólagosan a sokszorosítást, közzétételt, továbbítást, terjesztést, sugárzást és közzétételt. Ezen túlmenően a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. ezen a weboldalon továbbított bármely ötlete, alkotása, ötlete, inspirációja, javaslata vagy koncepciója szabadon felhasználható különféle célokra (ideértve, de nem kizárólagosan a termékfejlesztést , gyártás, promóció és marketing). A Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. nem vállal felelősséget az információszolgáltatásért. Az adatok megadásával Ön azt is szavatolja, hogy az Ön által megadott információk az Ön tulajdonát képezik, és nem vesznek részt benne, és a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. nem sérti meg harmadik fél jogait, vagy más módon nem sért meg minket a az információ. Bármely alkalmazandó jogszabály. A Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. szintén nem köteles a benyújtott információkat felhasználni.

Szellemi tulajdonjogok ® A bejegyzett védjegy tulajdonosa a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. A Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd minden jogot fenntart.

Az ezen a weboldalon található szövegek, képek és egyéb anyagok szerzői jogai, védjegyei és egyéb szellemi tulajdonjogai a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. tulajdonát képezik, vagy az érintett tulajdonos engedélyével rendelkeznek.

Ön hozzáférhet ehhez a weboldalhoz, kivonatokat (hivatkozásokat) másolhat, kinyomtathat merevlemezére vagy továbbíthatja másoknak. Az egyetlen előfeltétel az, hogy meg kell őriznie a másolaton szereplő összes szerzői jogot, egyéb tulajdonjogi megjegyzést és védjegyre vonatkozó megjegyzést. A weboldal bármely részének reprodukálása nem értékesíthető vagy terjeszthető kereskedelmi céllal, és nem módosítható vagy nem adható hozzá más művekhez, kiadványokhoz vagy weboldalakhoz.

Az ezen a weboldalon megjelenő védjegyek, logók, betűtípusok és szolgáltatási védjegyek (együttesen "védjegyek") a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. tulajdonát képezik. A weboldalon semmi sem tekinthető licencet vagy engedélyt biztosítónak. az ezen a weboldalon megjelenő védjegyek használatára. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kivételével szigorúan tilos az ezen a weboldalon megjelenő védjegyek vagy a weboldal bármely más tartalma használata. Azt is meg kell jegyezni, hogy a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait teljes mértékben, közvetlenül a törvényi legmagasabb szintig érvényesíti.

Hivatkozás más oldalakra A Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. webhelyén található hivatkozások nem Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. hálózathoz és rendszerekhez vezethetnek. A Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. nem vállal felelősséget annak tartalmáért, pontosságáért vagy működéséért. A jóhiszeműen megadott link és a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. nem vállal felelősséget a hivatkozott webhely későbbi módosításaiért. Ha más webhelyeket helyez el a hivatkozásokban, az nem jelenti azt, hogy a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. felismeri azokat. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el és értse meg a jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat az összes többi böngészett webhelyen.

Ezt a webhelyet saját felelősségére használja.

Garancia Ez a webhely „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon nyújt Önnek tájékoztatást, és a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. semmilyen formában nem vállal garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb (beleértve a kereskedelmi értékesítés). Nem, kielégítő minőség és meghatározott célra való alkalmazhatóság), beleértve a garanciát vagy a megjelenítést, hogy a weboldalon található információk teljesek, pontosak, megbízhatóak, időszerűek, nem sértik harmadik fél jogait, a weboldalhoz való hozzáférés akadálytalan lesz, vagy ne legyenek hibák a webhelyen belül. És a vírus, ez a webhely biztonságos lesz, és a webhelytől származó tanácsok vagy tanácsok a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. megszerzéséhez pontosak vagy megbízhatóak. Bármilyen képviselet vagy garancia kifejezetten megtagadva.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását, így előfordulhat, hogy bizonyos kizárások nem vonatkoznak Önre. Kérjük, ellenőrizze a helyi törvényeket.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül korlátozzuk, felfüggesztjük vagy megszüntessük a hozzáférést ehhez a weboldalhoz vagy a webhely bármely funkciójához.

Jogi felelősség Bármi legyen is az ok és az Ön kapcsolatfelvétele, használata, használatának képtelensége, a webhely tartalmában bekövetkezett változások, vagy bármely más webhelyhez való hozzáférés az ezen a weboldalon található hivatkozások miatt, vagy a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben vagy az általunk küldött e-mail üzenetekre Bármilyen általunk megtett vagy meg nem tett intézkedés, legyen szó közvetlen, véletlen, következményes, közvetett, speciális vagy büntető jellegű károkról, költségekről, veszteségekről vagy kötelezettségekről, Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. és/vagy a létrehozásunkban, gyártásunkban vagy képviseletünkben részt vevő más felek A weboldal személye semmilyen jogi felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal.

A Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. és/vagy a weboldal létrehozásában, előállításában vagy továbbításában részt vevő más személyek nem felelősek a weboldal anyagi karbantartásáért és szolgáltatásaiért, illetve a webhelyhez kapcsolódó javításokért, frissítésekért vagy közzétételekért. ezt a weboldalt. A weboldalon található anyagok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Ezenkívül a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek az Ön számítógépes berendezéseinek vagy egyéb tulajdonának a vírussal való megfertőződését eredményezhetik a bármely anyag ezen a weboldalon. Ha úgy dönt, hogy anyagokat tölt le erről a webhelyről, azt saját felelősségére teszi.

Tiltott tevékenység Tilos minden olyan cselekményben részt venni, amelyet a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. nem megfelelőnek és/vagy saját belátása szerint jogellenesnek minősít, vagy amelyet a Webhelyre vonatkozó bármely törvény tilt, beleértve, de nem kizárólagosan. nak nek:

Minden olyan cselekmény, amely sérti a magánéletet (beleértve a személyes adatoknak az érintett hozzájárulása nélkül történő feltöltését), vagy bármely más egyén törvényes jogait;

A weboldal használata a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd., annak alkalmazottai vagy mások összetörésére vagy aláásására, illetve a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. jó hírnevének ilyen módon történő aláásására; Vírust tartalmazó fájl feltöltése és a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. vagyonának vagy egyéb személyes tulajdonának károkozása;

Bármilyen jogosulatlan anyag közzététele vagy továbbítása a webhelyre, beleértve, de nem kizárólagosan a rendszer- vagy kiberbiztonságot, a rasszizmust, a rasszizmust, az obszcenitást, amelyről úgy gondoljuk, hogy kellemetlenséget, hátrányt vagy a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. vagy harmadik fél megsértését okozhatja. cégek, fenyegető, pornográf vagy egyéb illegális anyagok.

Ön és a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. megállapodnak abban, hogy a webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára vagy követelésre Hongkong Különleges Közigazgatási Területének törvényei vonatkoznak, és azokat a kizárólagos hatóságnak kell benyújtani. a hongkongi különleges közigazgatási körzet bíróságainak joghatósága.

A weboldal használataEltérő rendelkezés hiányában ez a webhely kizárólag az Ön személyes használatára szolgál, és nem kereskedelmi használatra szolgál. Nem engedélyezhet másokat ennek a weboldalnak a használatára;

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint egyoldalúan felülvizsgáljuk, szerkesztjük, áthelyezzük vagy töröljük a Weboldalon vagy annak hirdetőtábláján megjelenített vagy közzétett anyagokat előzetes értesítés nélkül;

Semmilyen Anyagot, beleértve a webhelyen található kódot és szoftvert, semmilyen módon nem módosíthatja, másolhatja, alaphelyzetbe állíthatja, újranyomtathatja, feltöltheti, közzéteheti, továbbíthatja vagy terjesztheti;

Ön beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen obszcenitást, rágalmazó vagy uszítást, és nem tesz közzé semmilyen rágalmazó, sértő, zaklató, rasszista vagy gyűlöletkeltő anyagot ezen a webhelyen. Ön beleegyezik abba, hogy ezt a weboldalt csak a jogszabályoknak megfelelően használja.

Ön felelős annak biztosításáért, hogy az Ön által a Webhelyen közölt vagy a hirdetőtáblán, fórumon vagy máshol közzétett anyagok ne sértsék a szerzői jogokat, a védjegyeket vagy más személyes vagy harmadik fél kizárólagos jogait.

Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen módon nem károsítja, fedi le, nem támadja meg, módosítja vagy nem zavarja a Webhelyet és a kapcsolódó szoftvereket, hardvert és/vagy szervereket.

Ha nem tartja be a fenti feltételeket, fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesztjük vagy megszüntessük az Ön hozzáférését ehhez a weboldalhoz, függetlenül attól, hogy az értesítést különböző időpontokban teszik-e közzé a weboldalon.

Titoktartási és titoktartási megállapodásÖn beleegyezik abba, hogy a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. által harmadik félnek eladott vagy nyilvánosságra hozott és a Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. által nyilvánosságra hozott bizalmas információkat közvetlenül vagy közvetve nem ad ki, nem másol fel, nem használ fel. Ezt „bizalmas információként” jelöljük meg. vagy hasonlók, ideértve a jövőbeni termék- vagy szolgáltatáskoncepció felülvizsgálatához és teszteléséhez kapcsolódó, szabadalmaztatott anyagokat, folyamatokat és technikákat online vagy offline felmérések vagy megbeszélések során.

Forró kategóriák